ISITÜRK REZİSTANS
Sıcaklık Dönüştürme

°F = (9/5) × °C + 32

°C = (°F - 32) / (1.8)

°F:
°C:
Ondalık değer ayırıcı olarak lütfen nokta (.) kullanınız. Virgül kullanmayınız.