Direnç Çeşitleri

Direnç Çeşitleri türü bakımından sabit direnç ve ayarlı direnç olarak iki kısımda incelenebilir. Aşağıda bu direnç çeşitleri hakkında bilgiler sunarak direnç türlerini göstereceğiz.

Elektronik elemanlar içinde en sık kullanılan devre elemanıdır.

Bir direncin değeri, sahip olduğu elektriksel büyüklüğü ile anılır. Direncin elektriksel büyüklüğü (ya da birimi) ohm dur ve ‘Ω’ (omega) harfiyle gösterilir. Direncin genellikle üst katları kullanılır. Bunlar kiloohm, megaohm ve gigaohm dur.

Sabit Değerli Dirençler

Devre akımını ya da gerilimini belirli bir değerde sabitlemek gerektiği durumlarda kullanılırlar. Bu yüzden sabit direnç türlerinde, direnç değeri değişmez.

Sabit dirençler kullanılacak yere yada amaca göre farklı kılıflar da üretilebilir. Yandaki resimde bu farklı kılıflara ait çeşitli görseller yer almaktadır. Üretilen bu farklı kılıflar ise yapıldığı malzemenin cinsine göre sınıflandırılır.

Aşağıda bu direnç kılıfları hakkında bilgiler yer almaktadır. sabit dirençlerin değerleri renk kodları ile etiketlenir bu yüzden direncin değerini okumak için direnç renk kodlarını bilmek gerekir.

Wattlı Dirençler

Direnç ÇeşitleriSıcaklıkla değerinin değişmemesi ve yüksek akımlara karşı dayanıklı olması için üretilen direnç türüdür. Telli dirençler yapı olarak, Nikel-Krom, Nikel-Gümüş yada konstantan karışımlarından oluşmaktadır. Telli dirençler, 10Ω – 100 KΩ aralıklarında 30 Watt gücü dayanabilecek kapasitede üretilirler. Elektronik uygulamalar da yüksek dayanıklı oluşlarından dolayı hassas işlemlerde ve yüksek frekans gerektiren yerlerde kullanılırlar.

Ayarlı Dirençler

Ayarlı direnç çeşitlerinde, direnç üretilirken farklı iki aralıktaki direnç değeri boyunca ayarlanabilecek şekilde üretilirler. Böylece ayarlı direncin bağlandığı noktanın gerilimi ya da bağlandığı noktadan geçen akımı ayarlama olanağı olur. Ayarlı dirençler de sabit dirençler gibi çeşitli kılıflarda üretilir.